Avis Legal


OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.barraalta.rest de què és titular BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. La navegació pel lloc web li atribueix la condició d'USUARI d'aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de BARRA ALTA RESTAURANT, SL, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i pot BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

BARRA ALTA RESTAURANT, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

• La seva denominació social és: BARRA ALTA RESTAURANT, S.L.

• El seu nom comercial és: BARRA ALTA

• El seu CIF és: B55718159.

• El seu domicili social és a: C / LAFORJA 11, 08006 BARCELONA

• Està inscrita en el Registre Mercantil de · Tom: Foli: · Full núm - Inscripció

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Tel: 977553834

• Correu electrònic: dbast@barralta.rest

• Adreça postal: C / LAFORJA 11, 08006 BARCELONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus informacions són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització de l'corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. i a no emprar-los per, entre d'altres: 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.

2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BARRA ALTA o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BARRA ALTA presta els seus serveis.

3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de BARRA ALTA o de tercers i, si s'escau, extreure informació.

4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BARRA ALTA o de tercers. 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari. 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de BARRA ALTA RESTAURANT, SL, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. dels seus continguts o serveis. [Raó], no es responsabilitza l'ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: 1. La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. qual 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i als tall d'exemple, BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. no garanteix ni es responsabilitza de l'funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat obtingut. BARRA ALTA RESTAURANT, S.L. no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a BARRA ALTA RESTAURANT, SL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

També ens trobaràs a:

Avís Legal / Política de privacitat / Cookies

Página web financiada por el Programa KIT Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España <<Next Generation EU>>. Import subvencionado: 2.000,00€.

936 39 31 34

Reserva